Bevrijd jezelf in het maken van keuzes

Woest was ik laatst op mijn zoon, dat hij voor de zoveelste keer zo laat pas aangaf dat hij niet naar school kon fietsen. Ik stond op het punt mijn jongste naar school te brengen en voelde mij klem zitten. Zijn probleem werd in een split second mijn probleem. Ook dat irriteerde mij mateloos.

Maar hé, hoe kon het dat het opeens MIJN probleem werd? Mijn innerlijke oplosser die vond dat beide kinderen op tijd moesten zijn en zich daar blijkbaar heel verantwoordelijk voor voelde, nam het roer kordaat over. Problemen zijn er om opgelost te worden en dat kan ik! Yep, ik was al probleem eigenaar geworden voordat ik het door had.

Welke kant in jou maakt de keuze?!

Gelukkig herken ik mijn oplosser steeds sneller: de kordaatheid die zich in mijn lijf manifesteert, mijn schouders die gespannen raken, mijn gedachten die razendsnel allerlei scenario’s gaan bedenken. Op het moment dat ik mijn oplosser herkende kon ik mij er van distantiëren. Ik besefte dat ik een keuze heb, dat ik de baas ben over mijn innerlijk team en dat ik niet perse mijn oplosser hoef te volgen. Gelukkig heb ik nog andere kanten in mijzelf. Ook de andere kant, die ruimte maakt voor het verdragen van onopgeloste zaken, in energie meer naar achteren gaat in plaats van naar voren, afwacht en het even niet weet. Ik kon weer de vrijheid voelen om bewust te kiezen en besloot mijn jongste eerst naar school te brengen.

  • Hoe ziet jouw innerlijk team eruit als jij een keuze moet maken? Wie heeft er de leiding?
  • Welke belangrijkste polariteit is voor jou voelbaar?
  • Voel je je vrij om verschillende kanten te onderzoeken voordat je een keuze maakt?
Het krachtenveld rondom een keuze: durf er middenin te gaan staan.

Regelmatig begeleid ik mensen die in hun beleving geen keuze hebben en wel meer keuze vrijheid zouden willen ervaren. Zo worstelde een vrouw met (ongemaakte) keuzes op haar werk. Zij moest van zichzelf alles aanpakken, ook al haalde ze er geen plezier uit. Dit verlamde en putte haar uit. Tot nu toe had de verantwoordelijke kant de leiding genomen en had ervoor gezorgd dat zij veel aankon en goed in zaken was geworden. Deze kant was te dominant geworden.

Ergens goed in zijn of iets heel leuk vinden, zijn twee verschillende dingen. Met het besef dat de harde werker één kant is, kon zij ook een andere kant voelen die meer haar hart volgt. Haar verlangen, haar lichtheid en haar flexibiliteit kon zij voelen. Dit deel gaf ruimte om ook te mogen stoppen met iets, puur omdat het haar geen energie en plezier gaf. Het hielp haar om meer gevoel te ontwikkelen voor opdrachten die haar wel energie gaven en daar voor te mogen kiezen. Door letterlijk en figuurlijk beide kanten in zichzelf de ruimte te geven, er tussen te gaan staan, kwam ook de spanning vrij die haar ervan weerhield om meer keuzevrijheid te ervaren.

De leiding terugnemen – de kracht van het verdragen van ongemak.

De angst anderen te belasten verlamde haar. Onzekerheid of anderen haar niet zouden afwijzen weerhield haar ervan om haar hart meer te volgen. De angst voor afwijzing kende zij ook van eerder in haar leven, toen zij een jong meisje was. Dit jonge onzekere meisje liep nog steeds met haar mee en kon zich roeren met – voor haar – spannende beslissingen. De verantwoordelijke kant in haar zorgde er steeds voor, dat dit innerlijke onzekere meisje niet teveel ruimte kreeg. Door alles aan te pakken, hard te werken, is het risico immers minder groot dat je wordt afgewezen. Maar dat maakte dat zij zich niet vrij voelde om haar eigen weg te volgen, haar verlangen te volgen en te begrenzen. Het werd tijd dat zij zelf voor dit kwetsbare stuk in haar ging leren zorgen.

Door de onzekere jongere kant in haar te (h)erkennen en tegelijkertijd ook de kracht van haar volwassenheid te voelen, leerde zij het ongemak te verdragen. Nu kon ze kiezen voor iets waar haar hart sneller van ging kloppen én zij kon haar verantwoordelijke kant inzetten om de gekozen klussen dan ook met alle aandacht te doen. Dat zij andere klussen liet liggen of niet helemaal afmaakte, dat bleef spannend, maar ze voelde dat ze het aan kon.

Geef je innerlijk team letterlijk de ruimte en ervaar wat dit met je doet in jouw keuzeproces!

Het geeft ruimte als je beseft dat jij de leiding kan nemen in de brei van allerlei overwegingen. Ontwikkel je innerlijke leiderschap in het maken van keuzes door je bewust te worden van de verschillende stemmen in jou. Hoor daarbij óók de achterliggende zorgen, neem hen serieus zonder dat zij meteen de leiding overnemen!

  • Ga letterlijk in de ruimte op verschillende plekken staan die symbool staan voor de verschillende stemmen die je in jezelf waarneemt.
  • Geef hen alle ruimte en beeld ze uit. Wees ontvankelijk voor de gedachten, behoeften en fysieke gewaarwordingen die bij een kant naar voren komen.
  • Wie laat zich als eerste horen? Wie komt er bijna niet tussen en wil meer gehoord worden?
  • Ervaar hoe het is om er tussen te staan, wat dit met je doet.
  • Geef ook het ongemak/de kwetsbaarheid een aparte plek, waar het zich geborgen en gezien voelt door jou. 
  • En besef dat jij de leiding hebt!

Ik ben benieuwd naar je ervaringen.

Meer weten?

Mail of bel voor een intake  info@meervanjezelf.nl
of 06 – 45 73 61 09