Geef vorm aan je eigen leiderschap
Juist in deze tijd, waarin de wereld volop in transitie is, vragen organisaties om nieuwe vormen van leiderschap; authentiek leiderschap. Leiderschap waarbij de verbinding wordt aangegaan met elkaar en met de natuur. Persoonlijk leiderschap is hierin de basis.

Create your vision

Voor wie?
Heb je een wildernis trail gevolgd of iets in die trant en de wens om je inzichten en intenties met betrekking tot je werk te verdiepen en hier daadwerkelijk vorm aan te geven? Dan is dit programma wat voor jou. 

Hoe?
Vanuit het gedachtegoed van de Theory of U zullen we de rechterkant van de U meer aandacht geven. Je wordt uitgenodigd om jouw waarden te onderzoeken, jouw innerlijke bron van waaruit creaties ontstaan. ‘Dat wat jij te doen’ hebt zal onderzocht worden, in verbinding met jouw waarden. De potentie van jouw visie, jouw intentie zal zich laten zien. Vanuit deze krachtige ontmoeting zal jouw innerlijk team meer zichtbaar worden: wie in jou bekrachtigt dit en wie in jou houd je tegen? Hoe geef jij leiding aan jouw innerlijk team in wat jij te doen hebt? Vanuit dit innerlijke onderzoek en empowerment zal je geprikkeld worden om de buitenwereld in te gaan, te delen en te experimenteren, jouw visie daadwerkelijk vorm te gaan geven.

Drie volle losse dagen verspreid over 10 weken. In tussenliggende weken ontvang je online inspiratie en opdrachten. Naast verschillende ervaringsgerichte prikkelende opdrachten, sharings, is er elke bijeenkomst 2 uur solo-tijd in het prachtige natuurgebied Kootwijkerzand.

Wanneer?
(Online) Intake
25 maart 2022 – Visie aanscherpen
22 april 2022 – Verdiepen van jouw intentie
3 juni 2022 – Actie en integratie!
Tussendoor ontvang je online inspiratie en opdrachten.

In samenwerking met Bernet Elzinga vanuit de Foundation for Natural Leadership is dit programma ontwikkeld. Dit programma zal dan ook door ons beiden gegeven worden.

‘Dit programma voor oud-trail deelnemers heeft mij geïnspireerd om vast te houden aan mijn keuzes en mij niet te laten verleiden mijn oude patroon te blijven volgen.’
Angela Lijmbach
Ideale vervolgstap op de trail (via FNL)! Van ‘being’ via ‘knowing’ naar ‘doing’. Gesterkt door een inspirerend framework leer je te acteren vanuit je eigen kompas, energie en passie. Groot kado!
Remco van Zanten
‘Create your Vision’ is precies de juiste titel. Je hebt iets in je kop en je weet niet precies hoe je het vorm moet geven. Deze leergang is waar het echt om gaat; ze daagt je uit, begeleid je op ongebaande paden, en doet aanspraak op een enorm vermogen in jezelf. En dan aan de slag met alle inspiratie die deze leergang heeft geboden!..
Edmond Hoffner

Meer weten?

Mail of bel voor een intake  info@meervanjezelf.nl
of 06 – 45 73 61 09