Informatie

Voice Dialogue
Voice Dialogue is een techniek die is gebaseerd op de theorie dat iedere persoonlijkheid bestaat uit deelpersoonlijkheden. We ontwikkelen bepaalde gedrags- en gedachtepatronen sterker wanneer die meer gewaardeerd worden, en zo ontstaan er tijdens ons leven verschillende ‘ikken’.

Onze persoonlijkheid heeft dus verschillende kanten, meer of minder prominent getoond. Door ze te benoemen als figuren krijgen ze een gezicht en worden ze fysiek: de perfectionist, de liefdesjunk, het kleine kind, de ambitieuze, de rechtlijnige, om er een paar te noemen. Wie in evenwicht is, die voelt geen probleem, die kan omgaan met haar of zijn verschillende rollen. Maar als die verschillende rollen uit balans zijn, als een stem bijvoorbeeld de overhand krijgt, dan kan je daar last van krijgen.

Bij Voice Dialogue kies je bewust een van je eigen ikken en voer je het gesprek vanuit die deelpersoonlijkheid. Na verloop van tijd ga je letterlijk op een andere stoel zitten en voer je het gesprek vanuit een van je andere ikken.

RET
Rationeel Effectieve Training, veelal afgekort als “RET”, is gericht op het onderzoeken en veranderen van het denken. Volgens deze theorie bepaalt de manier waarop je tegen een situatie aankijkt hoe jij je voelt – het is maar net welke ‘bril’ je op hebt …

Zo kunnen belemmerende overtuigingen (ik ben niet goed genoeg, ik moet altijd aardig gevonden worden, het moet 100% goed zijn, etc..) (te) veel stress geven. Het kan dan ook heel zinvol zijn om niet-helpende overtuigingen onder ogen te zien en deze uit te dagen om tot een realistischer perspectief te komen.

Systemisch werk/opstellingen
Systemisch werk gaat ervan uit dat we niet op onszelf staan. Ieder mens staat in verbinding met anderen binnen een systeem, bijvoorbeeld familie, collega’s of een team.

Systemisch werk maakt onderlinge relaties zichtbaar. Daardoor begrijp je beter waarom je een verstoring ervaart met anderen en kun je werken aan een oplossing.

Provocatief Coachen
Provocatief coachen is een uitdagende stijl van helpen. Je wordt verrast, geprikkeld, verward en uitgedaagd door (clowneske) overdrijvingen. Je wordt op het verkeerde been gezet, waardoor je gedwongen wordt je eigen mening te vormen en in je kracht te gaan staan.

Het is de combinatie van warmte, humor en uitdaging die je al snel in de goede richting stuurt.

De therapie was erg prettig, ik had direct een klik met Abel. Ongelooflijk hoe snel je de kern op tafel wist te krijgen, en ook direct handvatten leverde waarmee ik aan de slag kon. Ik heb veel beter naar mijzelf, mijn gevoel leren luisteren. Hierdoor ben ik beter in staat om mijn gevoel mee te nemen in mijn ‘handelen’. “Wat wil ik” mee laten doen, ipv mijn hoofd de regie te laten voeren.
Petra

Meer weten?

Mail of bel voor een intake  info@meervanjezelf.nl
of 06 – 45 73 61 09